Partnerské firmy

VINAŘSTVÍ ROZAŘÍN – Otec a jeho dva synové dnes společně hospodaří na 15 hektarech vinic. V Moutnicích postupně vysázeli od roku 1992, 2,5 Ha k nimž v roce 2012 přibylo 12,5 Ha v obci Sokolnice. František Janoušek je tím, který položil potřebné stavební kameny. Navázal na silná rodinná pouta svých předků a zpečetil je svazky kořenů révy vinné.

https://www.rozarin.cz/

Imesta – přípravky pro ochranu a údržbu cihlářských výrobků

https://www.imesta.com/

ATBET – výrobce betonových nosníků pro stavbu klenutých sklepů

https://www.atbet.cz/